ISO בבתי ספר

אירגונים ובתי ספר

פרוייקטים משותפים
בבתי ספר ואירגונים

שיעורי הספורט מטעם משרד החינוך חשובים, הכרחיים ואף נחוצים לילדים ולנוער שזכו לכינוי השנוי במחלוקת "דור המסכים". כגורם חיצוני התוכנית הייחודית שפיתחנו: "דרך הצוות" מכניסה תוספות ושדרוגים לתוכנית הבסיס, נותנת כלים לפיתוח חברתי ומעצימה את הכיתה. במהלך הפעילות, מועבר תוכן בנושאי – חרם והתעללות על מנת להציף אירועים מסוג זה ולמנוע את חזרם העתידית. בנוסף, אנו מספקים לכל תלמיד פיתוח אישי, העלאת הביטחון העצמי, העלאת יכולת המנהיגרות, החשיבות שבחברות, עבודת צוות ועזרה הדדית.

עבודה בצוות

העלאת הביטחון

תחושת מסוגלות

מתוך הבנה זאת נולדו הפרויקטים בבתי הספר ובארגונים השונים, ברצוננו להנגיש למסגרות את ההיכרות איתנו ובמקביל את הערכים אשר אנו מביאים ומכניסים כחלק מעולם הספורט. הערכיות שאנו מייצגים באה לידי ביטוי בפרויקטים שנתיים לגיבוש כיתות והשגת משמעת ויעדים ערכים נוספים. אירועי השיא הם אחת מהזרועות החשובות של המכון. מלבד זאת, אנו רואים בחיבור הכל כך חשוב הזה, תרומה לקהילה והיכרות עמוקה ואמיתית עם תושבי העיר. 

בדוגמאות לפרויקטים מוצלחים אלו ניתן למצוא את פעילות ISO:

פרויקט יובל – להעצמת אוכלוסיות בסיכון דרך שילובם עם נוער מצטיין.

 אליפות אשדוד לבתי ספר בכושר קרבי וקבוצת הכנה לצבא מטעם הרשות לסבסוד והנגשה לבני נוער שידם אינה משגת.

פרויקט כושר וערכים מטעם ״עיר ללא אלימות״ – פרויקט כושר וערכים בו משתתפים כל התיכונים באשקלון בהשתתפות עיריית אשקלון.

בבתי הספר היסודיים כדוגמת "כרמים", "נאות אשקלון" "ישיבת צביה" ועוד, ניתן למצוא עשייה ענפה בתחום מטעם המכון.

אז למה אתם מחכים?
הצטרפו למשפחה.